top of page

Terms & Conditions

תקנון ותנאי הרשמה

 

תקנון בית הספר/מועדון הגלישה ואתר האינטרנט "we surf camps - wesurfcamps.com"

מטרתנו היא לשמח ולקדם את כל מי שמגיע אלינו,

אנו עושים את המירב על מנת שתקבלו את השירות המקסימלי,

אנו נערכים מראש עם צוות הדרכה גדול ומנוסה וטורחים רבות למען הצלחת הקורסים והפעילויות השוטפות.

מדיניות הביטולים נועדה להגן על יציבות ורצינות העבודה שלנו.

עם זאת אנו מבינים שלחיים דרכים ותזמונים משלהם ושלא הכל ניתן לחיזוי מראש…

הרבה טוב!

צוות "pinguru"

בהצלחה!

____________________________________________________________________________________________________________________________________

חובה לקרוא לפני כל רישום! 

ריכוז הצהרות/ תקנון הקורסים שלנו:

1. הצהרת ההורה לקייטנת גלישה, הינני מאשר כי:

1.אני / בני / ביתי אינו/י סובל/ת מכל בעיה רפואית או בריאותית המונעת ממנו/ה להשתתף בפעילות ספורט האתגרי ״גלישת גלים וכל פעילות חוף בים או מחוצה לו במסגרת פעילות בית הספר לגלישה "וויסרף קאמפס", אני מתחייב ליידע את מנהל הפעילות בכל שינוי במצב הבריאותי.

 

2.. ידוע לי שעל מנת שהפעילות תהיה יעילה ובטוחה שאני / בני / בתי חייבים להישמע להוראות המדריך, בעיות משמעת והתנהגות בלתי הולמת יגרמו להפסקת פעילות/י ללא כל החזר כספי שהוא.

 

3. בדפי ההרשמה יש למלא את כל הפרטים באופן מדוייק – כל הפרטים סופיים לקראת הקייטנה.

4. אני מאשר פרסום תמונות בהם מצולמים ילדי/יי. במידה ואיני מעוניין עליי להודיע על כך בכתב.

 

 

2. תקנון ונהלי רישום/ביטול קייטנה:

1.ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב למועדון הגלישה "וויסרף קאצפס", למייל  guy@wesurfcamps.com ובאמצעות שיחה טלפונית עם המשרד 054-2575839 לקבלת אישור סופי. 

2. ביטול בתקופה של עד 14 ימים ופחות מ-30 ימים לפני תחילת המחנה יגרור חיוב דמי ביטול של 250 ש”ח וזיכוי היתרה.

3. ביטול השתתפות 14 יום עד 7 ימים לפני תחילת הפעילות יגרור חיוב של 25% מסכום העסקה + תשלום הסעה מלא (למבקשי הסעה – 300₪)

4. ביטול הרשמה 7 ימים ופחות לפני תחילת הפעילות, יגבה סכום של 50% מסכום העסקה + תשלום הסעה מלא (למבקשי הסעה – 300₪).

5. ביטול במהלך הפעילות – אין החזר. יגבה מלוא התשלום על הקורס + מלוא הסכום עבור ההתחייבות להסעה למי שביטל או לא הגיע. 

6. את הבקשה לביטול יש לשלוח בדוא”ל.  זיכוי על היעדרות יינתן רק על מחלה של 3 ימים ומעלה ברצף, מספר ימי הזיכוי ינתנו בהתאם למספר ימי המחלה אותם קיבל מהרופא.

7. אין החזר על איחורים לפעילות. 

8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב’ לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

9. יש למלא את כל הפרטים באופן מדוייק – כל הפרטים סופיים לקראת הקייטנה.

10. אין אפשרות לבטל או לקבל החזר כספי על רישום להסעות עליו הצהרתם בדף הרישום לקייטנה בתיבה ״אני צריך הסעה(תשמש להסעות במידה ותבחרו בשירות זה) *״.

 

 

 

3. הצהרה לחוגי גלישה הצהרת הורה:

1. לאחר תשלום אין אפשרות מכל סיבה שהיא לקבל החזר כספי על שיעור שלא נוצל

2.אני /בני / ביתי / אינו/וי סובל/ת מכל בעיה רפואית או בריאותית המונעת ממנו/ה להשתתף בפעילות ספורט אתגרי ״גלישת גלים״ וכל פעילות חוף בים או מחוצה לו במסגרת פעילות בית הספר לגלישת גלים "וויסרף קאמפס". אני מתחייב ליידע את מנהל הפעילות בכל שינוי במצב הבריאותי.

3. ידוע לי שעל מנת שהפעילות תיהיה יעילה ובטוחה שאני/בני/בתי חייבים להשמע להוראות המדריך. בעיות משמעת והתנהגות בלתי הולמת יגרמו להפסקת פעילות/י ללא כל החזר כספי שהוא.

4.אני מאשר/ת כי אני/בני/בתי בעל ידע בסיסי בשחיה.

5.אני מאשר פרסום תמונות בהם אני/ ילדיי. במידה ואיני מעוניין עליי להודיע על כך בכתב.

6. זיכוי יחסי במקרה של פרישה, מהחודש העוקב לחודש הפרישה.

7. במקרה של פרישה/ הקפאת מנוי יש להודיע בחודש העוקב לחודש הפרישה, אין החזר כספי על חודש שלא נוצל.

8. התשלום מבוצע חודש בחודשו באופן אוטומטי ואינו תופס מסגרת אשראי.

 

4. הצהרה ותקנון לקורס/שיעור גלישה פרטי הצהרת הורה/חניך:

1.לאחר תשלום אין אפשרות מכל סיבה שהיא לקבל החזר כספי על שיעור שלא נוצל

2.הקורס תקף ל- 3 חודשים

3.אני /בני / ביתי / אינו/וי סובל/ת מכל בעיה רפואית או בריאותית המונעת ממנו/ה להשתתף בפעילות ספורט אתגרי ״גלישת גלים״ וכל פעילות חוף בים או מחוצה לו במסגרת פעילות בית הספר לגלישת גלים "וויסרף קאמפס". אני מתחייב ליידע את מנהל הפעילות בכל שינוי במצב הבריאותי.

4. ידוע לי שעל מנת שהפעילות תהיה יעילה ובטוחה שאני/בני/בתי חייבים להשמע להוראות המדריך. בעיות משמעת והתנהגות בלתי הולמת יגרמו להפסקת פעילות/י ללא כל החזר כספי שהוא.

5.אני מאשר/ת כי אני/בני/בתי בעל ידע בסיסי בשחיה.

6. אני מאשר פרסום תמונות בהם אני/ ילדיי. במידה ואיני מעוניין עליי להודיע על כך בכתב.

תקנון האתר והחנות האינטרנטית של "וויסרף קאמפס":

ברוכים הבאים למועדון הגלישה "וויסרף קאמפס"
הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה במייל guy@wesurfcamps.com   או בנייד 054-2575839

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.wesurfcamps.com מטעם מועדון הגלישה "וויסרף קאמפס"  ע.מ. 305688087  בעל זכויות הזיכיון במותג ובשם ”"וויסרף קאמפס"” (להלן: “האתר“), המפעיל של האתר ו/או בעל הזכויות באתר ושמשרדו הרשום ממוקם ברח’ הזית 20 בית אריה. מועדון הגלישה "וויסרף קאמפס" מאשר לאורחיו וללקוחותיו גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: “התקנון“):

1.תנאי שימוש באתר

1.1. תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת מוצרים ו/או שירותים דרכו.

1.2. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.3. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

1.4. נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין מועדון הגלישה "וויסרף קאמפס", לכל דבר ועניין.

1.5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

1.6. תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת מועדון הגלישה "וויסרף קאמפס" שומר על זכותו לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.

1.7. המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי מועדון "וויסרף קאמפס", יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.

1.8. בכל מקום בו מצוין “"וויסרף קאמפס"” בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמו.

1.9. מועדון הגלישה "וויסרף קאמפס" עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי העסק לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

1.10. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ל- "וויסרף קאמפס" דרך פרטי הקשר המצוינים להלן בסעיף 7 לתקנון.

אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים

כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע רכישה בחנות ו/או על כל שימוש אחר (להלן: “משתמש” ו/או “לקוח“), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

2.1. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך ל-"וויסרף קאמפס" ובין אם לצד ג’.

2.2. לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. "וויסרף קאמפס" יהיה רשאי לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.

2.3. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

השירותים המוצעים באתר

3.1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר / שירות לבין התמונה.

3.2. "וויסרף קאמפס" רשאית לעדכן את מחירי השירותים הניתנים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.

3.3. "וויסרף קאמפס" רשאי לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. "וויסרף קאמפס"  יהיה רשאי להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. 

 

 

 

 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל "וויסרף קאמפס" בפרטים הבאים:

טלפון: 054-2575839      

דוא“ל: guy@wesurfcamps.com

אבטחת מידע

4.1. "וויסרף קאמפס" נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

4.2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי "וויסרף קאמפס". במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, "וויסרף קאמפס" לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

4.3. "וויסרף קאמפס" מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע העסקה או ההרשמה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

מדיניות הגנת פרטיות באתר

5.1. פרטיות משתמשי האתר חשובה למועדון "וויסרף קאמפס". כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרי ו/או לקוחות האתר, האתר מספק מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.

5.2. ייתכן ו"וויסרף קאמפס" ימסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם מועדון הגלישה "וויסרף קאמפס" יסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר.

5.3. במידה והנך (מבקר ו/או לקוח ו/או משתמש הנמצא מחוץ לגבולות ישראל), אנא שים לב כי אתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת פרטיות והגנת מידע השונים מתחום שיפוטך, ואתה מסכים להעברת המידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיך, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו.

5.4. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

5.5. בכל בקשה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר למועדון הגלישה "וויסרף קאמפס" תחת הלשונית “צור קשר” באתר, מועדון הגלישה "וויסרף קאמפס" ישתדל לפעול בהתאם לבקשה.

תנאים כלליים

6.1. האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם.

6.2. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים ל מועדון הגלישה "וויסרף קאמפס". למען הסר ספק, מועדון הגלישה "וויסרף קאמפס" לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. מועדון הגלישה "וויסרף קאמפס" רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

6.3. מועדון הגלישה "וויסרף קאמפס" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או משתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר.

ברירת דין ובוררות

7.1. הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (מועדון הגלישה "וויסרף קאמפס")
בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות
של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.

7.2. היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ”ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.

7.3 – ביטול והחלפת מוצרים:

·ביטול או החלפת מוצר תתבצע אך ורק למוצרים שלא נעשה בהם שימוש, באריזה המקורית, עם תגית המוצר

·לא מרוצים ממה שהזמנתם ורוצים להחזיר אותו… אין בעיה , אם אתם לא מרוצים מהמוצר שהזמנתם נוכל להחליף את המוצר או לזכות את חשבונכם.

·כל הרכישות '׳wesurfcamps.com  מאפשרות החלפה או זיכויי מלא ל 14 ימים.

·אם שלחתם לנו מייל בנושא החזרה או חוסר שביעות רצון ממוצר שהזמנתם – ציינו את מספר ההזמנה, את הפריטים שתרצו להחזיר ותיידעו אותנו אם אתם מעוניינים בהחלפה או זיכויי כספי, בנושא המייל ציינו החלפה ואת מס ההזמנה.

·זיכוי כספי לא יתקבל לאחר 14 יום

·במידה והחלטתם לשלוח לנו חזרה את המוצר בדואר וודאו שהוא ארוז היטב

·ביטול או החלפת מוצר תתבצע אך ורק למוצרים שלא נעשה בהם שימוש, באריזה המקורית, עם תגית המוצר..

bottom of page