top of page

מחירון 2023 - 2024

בית ספר לגלישה בתל אביב

קייטנות גלישה לילדים ונוער

מחירון קייטנת ערב

עשרה ימים ערב

חמישה ימים ערב

מס׳ משתתפים

2,250 ש״ח

4,490 ש״ח

6,750 ש״ח

8,990 ש״ח

1,150 ש״ח

2,250 ש״ח

3,375 ש״ח

4,490 ש״ח

1

2

3

4

מחירון קייטנת בוקר

עשרה ימים בוקר

חמישה ימים בוקר

מס׳ משתתפים

2,350 ש״ח

4,590 ש״ח

7,050 ש״ח

9,400 ש״ח

1,290 ש״ח

2,350 ש״ח

3,570 ש״ח

4,690 ש״ח

1

2

3

4

- מחירים נוספים -

  • עלות השתתפות על בסיס יומי - 280 ש"ח.

  • עלות הסעות לשבוע היא 380 ש"ח ללא הנחות.

  • עלות שיעור הכנה לקייטנה - 200 ש״ח

- מדיניות הנחות -

  • ילדי חוגי הגלישה השנתיים - 10% הנחה.

  • אין כפל הנחות.

חוגים שנתיים לילדים ונוער

יולי - אוגוסט כולל מחיר לחודש

ספטמבר - יוני כולל מחיר לחודש

מס׳
משתתפים

450 ש״ח

950 ש״ח

1,250 ש״ח

380 ש״ח

730 ש״ח

1,080 ש״ח

1

2

3

- מחירים נוספים -

  • עלות השתתפות חד פעמית / אימון ניסיון - 150 ש"ח.

  • עלות הסעות לחודש הינה 200 ₪ ללא הנחות (הסעות יש רק בשעות 15:00 - 17:00)

  • התשלום לחוגים מתבצע באמצעות הוראת קבע שנתית או בתשלום מראש לכל השנה. 

  • התשלום להסעות מתבצע באמצעות הוראת קבע שנתית או בתשלום מראש לכל השנה. ולא יהיה עליה כל החזר במידה של ביטול השתתפות.

קבוצות הבוגרים

אימון דו שבועי
(מחיר חודשי)

אימון חד שבועי
(מחיר חודשי)

אימון
חד פעמי

420 ש״ח

320 ש״ח

150 ש״ח

שיעורים פרטיים והשכרות

השכרת ציוד

60 ש״ח

150 ש״ח

 

גלשן לשעה 

גלשן ליום
(עד שלוש שעות)

שיעורים פרטיים

250 ש״ח

400 ש״ח


540 ש״ח


600 ש״ח

שיעור פרטי 

שיעור פרטי ל-2 משתפפים

שיעור פרטי ל-3 משתתפים

שיעור פרטי ל-4 משתתפים

bottom of page