top of page

היום שיגרום לקפיצה

הכי משמעותית בגלישה שלכם

Etsy Shop Owner Photo (2)_edited.png
Etsy Shop Owner Photo (1)_edited.png
Etsy Shop Owner Photo_edited.png

לגולשים מתקדמים בלבד

חופי הרצליה

כולל צילום

 

גולשים טוב יותר, מהר יותר

מה קורה ביום הזה:

* סשן של שעה וחצי בתוך המים הכולל צילום וליווי במים.

* ניתוח תנועה הנמשך כשעה וחצי מחוץ למים ומעבר על הסרטונים מהגלישה.

* חזרה לסשן נוסף של שעה וחצי למימוש כל ההערות מניתוח התנועה.

* מאמן מוביל: גיא צזנה.

למי זה מתאים?

* עד שישה משתתפים בסשן.

 

* גולשים עצמאיים שמסתדרים לבד במים ואינם צריכים דחיפה לגלים.

* גולשים מתקדמים בלבד, שיורדים 10 מתוך 10 גלים לפינה.

* גולשים מתקדמים או עצמאיים שרוצים לקפוץ משמעותית בגלישה שלהם.

עלות למשתתף: 420 ש״ח.

עלות למשתתף חבר מועדון: 350 ש״ח.

bottom of page