תשלום באמצעות שובר

באמצעות גרופון

באמצעות שוברי בהצדעה / ביחד בשבילך / גודיז / שווה / הסתדרות הרופאים

העלה את השובר