top of page

בחירת אמצעי תשלום

חשוב לדעת!

לאחר ביצוע התשלום לקייטנה:
1. תשלח אליכם קבלה ישירות למייל
2. תועברו להמשך הרשמה (הצהרת בריאות - פרטי המשתתפים - הסעות)

שימו לב שעברתם להמשך ההרשמה לאחר התשלום!

לחצו על סוג אמצעי התשלום לקייטנה:

3.png
2.png
2.png
1.png
bottom of page